DO NOT REMOVE


Deze pagina is gemaakt om te zorgen dat de archief url in de language selection werkt. Zonder posts word de juiste url niet opgehaald.
Voorbeeld:
Als je gaat naar trainingen (post type archive) zonder dat er posts zijn en je wilt rechts bovenin van taal wisselen naar bijv. Frans, dan lukt dat niet. De functie die gebruikt wordt om deze url’s op te halen werkt niet als er geen beschikbare posts zijn voor een post type.