Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

electric machines main1

Gaat u duurzaam bouwmaterieel aanschaffen? Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kunnen (bouw)bedrijven vanaf 5 maart 2023 subsidie aanvragen voor deze investering. De regeling draagt bij aan het verduurzamen van de bouwsector en daarmee de ambitie om de stikstofuitstoot in 2030 met 60% terug te dringen ten opzichte van 2018.

Aanschafsubsidie 2024

Met de aanschafsubsidie kunnen bedrijven die een of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines aanschaffen in aanmerking komen voor subsidie. Financial lease komt ook in aanmerking. Denk aan investeringen in elektrische wielladers of graafmachines.

Subsidievoordeel SSEB aanschafsubsidie 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, tot een maximum van € 300.000,-. Het totale subsidiebudget binnen de SSEB aanschafsubsidie is € 36 miljoen.

SSEB-subsidie aanvragen in 2024

De SSEB aanschaf subsidie loopt van 5 maart tot 31 oktober 2024.

Lees verder over deze subsidie