Select region

Selecteer regio
Sélectionner une région

Inclusie & diversiteit beleid

SMT stimuleert een behulpzame – en inclusieve organisatiecultuur. Zij spant zich daarom in om diversiteit te promoten en discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan.

Ons doel is om zeker te stellen dat alle medewerkers en sollicitanten een gelijke kans krijgen en dat de organisatie alle lagen van de samenleving weerspiegelt. Elke medewerker wordt gerespecteerd, gewaardeerd en in staat gesteld om hun kwaliteiten ten volste te benutten.

Lezen ons Inclusion & diversiteit beleid