Select region

Selecteer regio
Sélectionner une région

Onze werkwijze

SMT heeft zijn bedrijfsmodel gebaseerd op de professionele reputatie van zijn team en op principes van goede integriteit. Die principes zijn bedoeld om de belangen van alle belanghebbenden die bij onze activiteiten betrokken zijn te beschermen: onze eigen aandeelhouders, maar ook onze medewerkers, leveranciers, klanten en accountants, net als de overheidsdiensten en toezichthouders die toezicht houden op onze activiteiten. We hanteren daarbij de hoogste normen voor onze processen en procedures om ervoor te zorgen dat we ethisch en verantwoord zaken doen. Meer informatie over ons engagement vindt u in onze Bedrijfsethiek Gedragscode.

Om onze transparantie verder te vergroten, hebben wij een nieuw compliance-instrument ingevoerd, het klokkenluidersplatform, waar ernstige zorgen veilig kunnen worden gemeld. De klokkenluidersprocedure is zowel gebaseerd op een EU-richtlijn als op de Belgische klokkenluiderswetgeving. SMT heeft besloten deze mogelijkheid zoveel mogelijk uit te breiden tot de hele groep, dus ook tot niet in de EU gevestigde SMT-entiteiten. Lees ons Klokkenluidersbeleid.

Een ernstig probleem melden

SMT stimuleert een behulpzame – en inclusieve organisatiecultuur. Zij spant zich daarom in om diversiteit te promoten en discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan. Kijk even naar Inclusie & Diversiteit Beleid voor meer details.

Klik hieronder om meer te lezen over ons beleid en onze algemene voorwaarden. We hebben ook een privacybeleid om de algemene verordening gegevensbescherming te respecteren.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.