Veiligheid en duurzaamheid

Zonnepanelen SMT Netherlands

SMT Netherlands heeft duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, stevig verankerd in haar visie. Duurzaam ondernemen als SMT maar niet minder onze klanten iedere dag duurzame oplossingen blijven bieden Als trotse distributeur van Volvo CE en Sennebogen zetten we ons in om voorop te lopen in de transitie naar een emissievrije toekomst. Onze ambitieuze doelstellingen richten zich op het substantieel verlagen van emissies en het minimaliseren van afvalproductie.

Onze prestaties

Sinds 2019 hebben we onze directe en indirecte CO2-emissies met 22 % verminderd, wat overeenkomt met een totale reductie van 344 ton CO2 in 2023. Dit is het resultaat van onze voortdurende investeringen in energiebesparende maatregelen en onze inzet voor het behalen van onze doelstelling: een halvering van onze CO2-uitstoot in 2030.

Duurzame energie en mobiliteit

We hebben al onze traditionele verlichting vervangen voor LED, de panden zijn geïsoleerd en zijn uitgerust met 637 zonnepanelen, die bijdragen aan de opwekking van hernieuwbare energie. Dit wordt gecomplementeerd door een geavanceerd klimaatsysteem dat zorgt voor optimale ventilatie, verwarming en koeling. Daarnaast hebben we aanzienlijke stappen gezet door uitbreiding van de laadinfrastructuur en het verduurzamen van ons wagenpark, met een duidelijke focus op elektrische mobiliteit en het verminderen van onze uitstoot.

Innovatie in ons aanbod

Wij bieden een reeks elektrische bouw, recycling en overslagmachines aan, die een significante bijdrage leveren aan de verlaging van emissies. Al onze machines zijn geschikt voor het gebruik van hernieuwbare dieselolie (HVO 100), een milieuvriendelijker alternatief. Door deze producten en diensten aan te bieden, helpen we onze klanten hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Verbeterd afvalmanagement

In samenwerking met Greenwaste werken we voortdurend aan het verbeteren van ons afvalmanagement. Jaarlijks scheiden wij ruim 400 ton afval waarvan slechts 1 tot 2 % op een stortplaats beland. Door effectieve scheiding en recycling zorgen we ervoor dat grondstoffen optimaal worden hergebruikt, wat bijdraagt aan de circulaire economie.

Veiligheid en gezondheid: onze prioriteit

Veiligheid en gezondheid vormen de basis van onze bedrijfsvoering. We streven naar een werkomgeving zonder ongevallen en zorgen voor de naleving van de hoogste veiligheidsnormen. Ons vitaliteitsprogramma biedt onder andere preventieve medische onderzoeken en bevordert een actieve levensstijl onder onze medewerkers. Op basis van de beoordeling van onze medewerkers, hebben wij zelfs in 2021 het onafhankelijke keurmerk ‘World-class Work place’ gekregen.

Onze certificeringen

Onze toewijding aan kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid wordt erkend door diverse certificeringen, waaronder ISO 9001, 14001, 45001, VCA* en BMWT-keur. Deze certificeringen onderstrepen onze inzet voor continue verbetering en kwaliteitsmanagement.

Uw partner in duurzaamheid

Bij SMT Netherlands zijn we trots op de stappen die we zetten richting een duurzamere toekomst. We nodigen u uit om samen met ons deze reis voort te zetten. Ontdek hoe onze producten, diensten en innovaties u kunnen helpen uw duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Alle relevante certificaten op orde

Downloads

Neem contact op met SMT

Vul het contactformulier in