VGM beleid

Hoe veiligheid garanderen?


SMT richt zich bij de voorbereiding en implementatie van haar beleid en strategie ook op het verhogen van de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en de aandacht voor het milieu.

Ons veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) beleid is gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het milieu, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in relatie tot het werk. Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en-/of schade aan de gezondheid van medewerkers en derden, alsmede materiële- en milieuschade worden voorkomen.

Machine bij SMT met sensoren voor veiligheid
SMT vindt veiligheid belangrijk en stelt uw veiligheid op prijs

Certificaten

Om het beleid regelmatig onafhankelijk te laten toetsen, is het managementsysteem gecertificeerd volgens de ISO 9001, ISO 14001, VCA*, BMWT-keur en ISO 45001 normen en richtlijnen. Onze ISO 14001 certificering borgt aandacht voor bescherming van het milieu, zodat nadelige milieueffecten voorkomen worden, de organisatie voldoet aan haar compliance verplichtingen en de milieuprestaties kan verbeteren. De veiligheid van medewerkers is binnen SMT geborgd met een VCA* certificering. Om het gezondheidsaspect te benadrukken, zal het managementsysteem in 2018 uitgebreid worden met een ISO 45001 certificering.

Veiligheid verbeteren is een continu proces

Voortdurende verbetering is in ons beleid het sleutelwoord. In ons beleid hebben de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu allen dezelfde prioriteit, voor alle door ons geleverde goederen en diensten. Uitgangspunt hierbij is voortdurende verbetering en minimaal te voldoen aan de eisen van onze klanten en de geldende wetgeving.

Duurzaam werken is belangrijk voor mij en voor mijn opdrachtgevers.

ISO-certificaten

Beleidsverklaring SMT Belux

Volvo machines zijn groots in prestaties én in veiligheid

Volvo is door de talrijke innovaties op dit gebied een synoniem voor de veiligheid van machines over de hele wereld geworden. Ook omdat Volvo een uitgebreide veiligheidsaanpak heeft ontwikkeld die alle soorten gebruik in zowel weg- als bouwplaatsverkeer omvat.

Of het nu in laboratoria, op testbanen of in echte omstandigheden is, de veiligheid die door een Volvo-machine wordt geboden, is het resultaat van nauwkeurig en constant testen.

Neem contact op met SMT

Vul het contactformulier in