Algemene voorwaarden samenwerking met SMT

Wat u moet weten om zaken te doen met SMT


De manier van werken van SMT

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. De bepalingen hebben betrekking op garantie, aansprakelijkheid, annuleringsperioden, betalingsmethoden, klachtenbehandeling en meer. Ze vermelden duidelijk de rechten en plichten van beide partijen. Op deze manier weet u altijd precies waar u aan toe bent.

Onze werkwijze

SMT Belux heeft zijn bedrijfsmodel gebaseerd op de professionele reputatie van zijn team en op principes van goede integriteit. Die principes zijn bedoeld om de belangen van alle belanghebbenden die bij onze activiteiten betrokken zijn te beschermen: onze eigen aandeelhouders, maar ook onze medewerkers, leveranciers, klanten en accountants, net als de overheidsdiensten en toezichthouders die toezicht houden op onze activiteiten. We hanteren daarbij de hoogste normen voor onze processen en procedures om ervoor te zorgen dat we ethisch en verantwoord zaken doen. Meer informatie over ons engagement vindt u in onze Bedrijfsethiek Gedragscode.

Om onze transparantie verder te vergroten, hebben wij een nieuw compliance-instrument ingevoerd, het klokkenluidersplatform, waar ernstige zorgen veilig kunnen worden gemeld. De klokkenluidersprocedure is zowel gebaseerd op een EU-richtlijn als op de Belgische klokkenluiderswetgeving. SMT heeft besloten deze mogelijkheid zoveel mogelijk uit te breiden tot de hele groep, dus ook tot niet in de EU gevestigde SMT-entiteiten. Lees ons Klokkenluidersbeleid.

Klik hier om een ernstig probleem te melden.

We hebben ook een privacybeleid ontwikkeld om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bekijk hier ons cookiebeleid.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.