Waardebepaling van uw machine

Laat de waarde van uw machine bepalen door SMT

Machine Volvo

Omdat onze full service dienstverlening gevormd is rondom de volledige levenscyclus van een machine, is SMT ook in te schakelen voor de waardebepaling van uw machine of uw gehele machinepark.

Om groei te ondersteunen, bijvoorbeeld bij bedrijfsovernames. Maar ook om schade vast te stellen. Of als u uw activiteiten onverhoopt moet staken. SMT heeft de noodzakelijke kennis, kunde én integriteit om in een objectieve, betrouwbare waardebepaling te voorzien als u belangrijke beslissingen wil nemen.

Meer informatie over de waardebepaling van uw machine

Neem dan contact op met een van onze accountmanagers. Bel +32 (0)23 254 14 21, of stuur een email naar sales.be@smt.network.