Diversiteit binnen SMT

Frederique van Maldegem - Finance Director

Frederique van Maldegem

We leven in een superdiverse samenleving. SMT vindt het belangrijk om als organisatie een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij. Dat is voor een technisch georiënteerd bedrijf niet altijd even vanzelfsprekend. Toch is er volop aandacht voor diversiteit, en dat gaat veel verder dan alleen de sekse. “Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze organisatie en gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Ongeacht achtergrond, gender, etniciteit, geloof of leeftijd. Het gaat eigenlijk meer om inclusiviteit,” vindt Frederique van Maldegem, Finance Director bij SMT.

Bij diversiteit denken we vaak in man of vrouw, maar het gaat veel verder dan dat, zegt Frederique. “Diversiteit past mooi bij onze kernwaarden: Caring, Daring, Sharing oftewel met zorg, met lef en met elkaar. Met elkaar moeten we het doen. Door in ons gedrag de ruimte te geven aan anderen. Elk teamlid moet zichzelf kunnen zijn, ideeën willen aandragen en indien nodig ook een kritisch geluid durven laten horen. Dat resulteert in een continue verbeterspiraal waarbij alle talenten binnen een organisatie maximaal tot uitdrukking komen. Het is dus niet alleen prettig voor de persoon om gehoord te worden, maar dit brengt ook voor de organisatie positieve zaken met zich mee.”

TALENT BENUTTEN

SMT heeft enige tijd geleden een business development afdeling opgericht. “En dat is niet zonder reden,” benadrukt Frederique. “Het doel van deze afdeling is om onze strategische doelen te realiseren en meer aandacht te kunnen besteden aan innovatie. Daar is begrijpelijk in de business door de waan van de dag vaak wat minder aandacht voor. De business development afdeling wordt onder meer gevoed met input vanuit verschillende teams. Het is juist belangrijk om ook in die teams oog te hebben voor diversiteit en ruimte te geven aan creatieve ideeën vanuit alle invalshoeken. Een mooie mix in een team kan vaak tot interessante ideeën leiden. Zo bekijken we nu onder meer met een team naar vernieuwde mogelijkheden rondom de inzet van machines als gevolg van verschuivingen in de markt van bezit naar gebruik. Een tendens gedreven door duurzaamheid die overal in de maatschappij plaatsvindt. Dezelfde tendens zie je ook ontstaan bij onze machines. Door daarover in multidisciplinaire teams te brainstormen en juist open te staan voor het andere geluid ontstaan mooie initiatieven.”

DIVERSITEITS POLICY

Diversiteit gaat om mensen. Gemotiveerde medewerkers zijn cruciaal voor SMT. “Dit jaar vieren we ons 75jarig jubileum. Onze medewerkers vormen een hele belangrijke pijler, want door hun visie en ervaring is SMT geworden tot wat het nu is,” stelt Frederique. “En die koers willen we natuurlijk voortzetten. Met elkaar samenwerken om de organisatie te laten groeien. Niet alleen formeel, maar elkaar ook informeel ontmoeten bij de vrijdagmiddagborrel of een personeelsfeestje hoort daar zeer zeker bij! Hierdoor ontstaat sneller wederzijds begrip voor elkaar en daarin spelen elementen van diversiteit en inclusiviteit een belangrijke rol. Dat is ook de reden dat we een diversiteitspolicy hebben opgesteld. Het is belangrijk voor de bewustwording, want uiteindelijk gaat het om gedrag. Zijn we er al? Doen we het goed? Gelukkig blijkt uit ons jaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek dat onze mensen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

We investeren dan ook veel in onze mensen, onder meer door het bieden van brede opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn er veel technische trainingen, maar is er ook veel aandacht voor opleidingen om je persoonlijk te ontwikkelen. Naast motivatie en inspiratie voor de medewerker en persoonlijke groei, betaalt zich dat ook uit in een goede service en dienstverlening naar onze klanten. Door juist veel aandacht te geven aan opleidingen slagen we er bovendien nog steeds in om jonge en ervaren monteurs aan te trekken ondanks de tekorten op de markt. Al met al dus allemaal mooie resultaten, maar het betekent niet dat we er al zijn. Er blijft altijd ruimte om te verbeteren. Zo heeft corona ons geleerd dat je niet altijd op kantoor hoeft te zijn om goede resultaten neer te zetten, terwijl voorheen thuiswerken niet gebruikelijk was. De ene medewerker vindt het prettig om een paar dagen in de week vanuit huis te werken, de andere collega is liever elke dag op kantoor. Dat moeten we allebei respecteren; er mag feitelijk geen verschil in zitten. Een topic dat we nog kunnen en gaan verbeteren.”

De ambitie van SMT is om ervoor te zorgen dat iedere medewerkers zich thuis voelt in de organisatie en gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd wordt, resumeert Frederique. “Natuurlijk realiseren we ons ook dat we een technisch bedrijf zijn. Een opleiding die vaak door jongens wordt gevolgd, net zoals de zorg meer vrouwen aantrekt. Is dat erg? Ik denk het niet. Zolang je maar iedereen de ruimte biedt om zich thuis te voelen. Overigens hebben we recent onze eerste vrouwelijke monteur aangenomen en zullen er hopelijk nog vele volgen… Ikzelf vind het overigens wel prettig om in een ‘mannenwereld’ te werken. Er hangt een hele goede sfeer en er wordt veel gelachen. Ik voel me hier echt thuis en heb het erg naar mijn zin.”